23/11/15

"El federalisme de les petites parts", a Núvol

"El federalisme de les petites parts", nou article publicat a Núvol

(Artículo sobre el federalismo publicado en Núvol / Article on federalism published in Núvol)

http://www.nuvol.com/opinio/el-federalisme-de-les-petites-parts/

El meu article més recent sobre les iniciatives federalistes pregunta per alguns aspectes del pensament federal que no s'han emfatitzat prou amb la resposta als sobiranistes. I per aspectes del pensament federal menyspreats pels independentistes, ignorant les seves possibles bases d'afinitat.

"Sense el federalisme no hi ha possibilitat de parelles de fet, però tampoc de divorci....El federalisme no és coercitiu. El federalisme és un dispositiu centrífuga que se salva del caos per la voluntat de les parts a unir-se, i res més; la seva ètica és difusora, i això fa que els aglutinis siguin de lliure disposició."


No hay comentarios:

Publicar un comentario