21/7/15

Shibboleths / Les dogmes desacreditades

Shibboleths / Les dogmes desacreditades 

CAT
Ja estan publicats online tres dels articles en anglès dintre de la sèrie "Shibboleths", a BCNMés, la revista trillingüe mensual publicat a Barcelona. A "Shibbolets" reflexiono sobre els tòpics dominants de la cultura i societat barcelonina i catalana. 

El primer, "Eixamplism, la ideologia de l'Eixample. El segon, "City of design", on pregunto si Barcelona encara es pot considerar un referent de disseny.
El tercer article, "Wild and commonsensical guys", sobre el binomi seny i rauxa correspon al número d'estiu. A setembre, barcelonins descontents amb l'educació.

ENG
Now published online the first three articles in English of my series "Shibboleths", in BCNMés, the trilingual monthly magazine published in Barcelona. In "Shibbolets" I reflect on dominant dogmas and clichés of Barcelona and Catalan culture and society. 

The first, "Eixamplism, on the ideology of the Eixample. The second, "City of design", where I ask whether Barcelona can still be considered a design referent.
The third, "Wild and commonsensical guys", on the duo of seny i rauxa, is now available in this summer's issue online. In September, Barcelonans displeased with education.


“To every outworn shibboleth…he clung with fanatic tenacity.”

Robert Boothby